Εγκατάσταση κινητήρων, περιφερειακών & ηλεκτρολογικά

Εγκατάσταση κινητήρων

Πέρα από την πώληση, αναλαμβάνουμε και την  σωστή τοποθέτηση του κινητήρα σας και όλων των περιφερειακών του.

Εγκατάσταση περιφερειακών

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση των περιφερειακών  του σκάφους σας, όπως:

  • Τοποθέτηση ηλεκτρικού εργάτη
  • Τοποθέτηση flaps
  • Τοποθέτηση GPS/βυθόμετρο
  • Τοποθέτηση γεννήτριας – φορτιστή
  • Τοποθέτηση συστημάτων ψυχαγωγίας
  • Τοποθέτηση ναυτιλιακών
  • Τοποθέτηση συστήματος ύδρευσης

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, συντήρηση  και επιδιόρθωση του σκάφους σας, εγγυώμενοι για την ασφάλεια σας και την αντοχή στον χρόνο.